Rekisteriseloste

Henkilötietolain (HetiL 523/99, 10 §) mukainen rekisteriseloste Laatimispäivä: 27.4.2017

 1. Rekisterinpitäjä 

  Mangrove Oy
  Ruukinkatu 4
  20520 Turku
  puh. 0505725200 / tj. Antti Lundstedt
  email: toimisto@mangrove.fi

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö 

  Antti Lundstedt, toimitusjohtaja
  Ruukinkatu 4
  20520 Turku
  puh. 0505725200

 1. Rekisterin nimi 

  Henkilörekisteri asunnoista kiinnostuneista

 1. Rekisterin käyttötarkoitus 

  Yhteydenpito asunnon ostaneisiin, varanneisiin tai asunnoista kiinnostuneiksi ilmoittautuneisiin. Rekisteriä käytetään myös Mangrove Oy:n asuntojen markkinointiin, sähköiseen markkinointiin, markkinointitutkimuksiin ja –kilpailuihin sekä asiakaspalautteen keräämiseen.

 1. Rekisterin tietosisältö 

  Nimi, osoitetiedot, puhelinnumerot, sähköpostiosoite ja asunnonhakukriteerit, sekä yhteydenottoajankohdat ja -tavat.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet 

  Asiakkaista rekisteröidään ne tiedot, jotka asiakas itse ilmoittaa erilaisten menekinedistämistoimenpiteiden yhteydessä tai verkkosivuja käyttäessään, sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättäviä tietoja.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

  Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet 

  ATK:lle talletetut tiedot on suojattu käyttöoikeuksilla sekä laitteiden fyysisellä suojauksella.

 1. Henkilötietojen poistaminen rekisteristä 

  Halutessaan asiakas voi pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot rekisteristä.